Persoonlijke Reconnectie

De Persoonlijke Reconnectie bestaat uit twee sessies die zorgen voor groei en balans in je leven. Dit proces doe je maar 1 keer in je leven en blijft daarna doorwerken. Het is een ondersteuning van jouw levenspad en draagt bij aan jouw ontwikkeling en bewustzijn.

Na deze reconnectie ervaren mensen vaak:

  • dat het leven veel makkelijker gaat,
  • dat ze zich krachtiger en meer zichzelf voelen,
  • dat ze kunnen vertrouwen op hun intuïtie,
  • dat ze gezonder gaan eten en leven,
  • dat ze makkelijker beslissingen nemen,
  • dat verborgen talenten of interesses naar voren komen,
  • dat bestaande klachten verdwijnen,
  • dat belangrijke levensvragen opgelost worden,
  • dat ze kunnen bijdragen aan de wereld.

De Persoonlijke Reconnectie heeft naast het effect op onze gezondheid een effect op onze intuïtieve en andere (paranormale) vermogens. Het wordt vaak beschouwd als een manier om je levensdoel te vinden en bereiken. Na de sessies ervaren mensen vaak dat het leven makkelijker is en meer in ‘flow’. Er komen mogelijkheden op hun pad, ze ontmoeten de juiste mensen, voelen beter welke beslissingen ze moeten nemen en dit alles zonder veel moeite te doen.

De persoonlijke reconnectie bestaat uit twee sessies van 60 tot 90 minuten. De sessies vinden plaats op aaneensluitende dagen of met maximaal drie nachten ertussen. Het is aan te raden voorafgaand één tot drie healing sessies te ondergaan.

Persoonlijke Reconnectie is een bewuste keuze die jou weer op jouw levenspad zet. Het brengt evolutie en bewustwording.

Achtergrond

Oorspronkelijk waren de meridianen van ons lichaam verbonden met een netwerk (o.a. Ley lijnen) dat onze planeet omringt. Deze lijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten op een groter netwerk en ons met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Persoonlijke Reconnectie herstelt deze ‘axiatonale’ lijnen die het ons mogelijk maken om unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en evolutie. De lijnen zijn onderdeel van het circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor de herstelfuncties van het menselijk lichaam. De lijnen maken een uitwisseling met het veld van licht en informatie mogelijk.